Сполучення компонентів передового рівня техніки: модульований газовий пальник MatriX і перевірені на практиці теплообмінники Inox-Radial із поверхнями конденсації з високоякісної сталі забезпечують нормативний ККД до 98% (Hs) / 109% (Hi). Цедозволяєзаощадитикошти на опалення і зменшитишкідливийвплив на середовище.

Завдякимодуляції 1:4 досягаєтьсяекономіяпалива й скороченнярівняшкідливихвикидів при спалюванні газу на циліндричному газовому пальнику MatriX. Рівеньемісіїшкідливихречовин пальника набагатонижчий за граничнізначенняекологічного нормативу «Блакитнийянгол».

Котел Vitodens 200-W оснащений інтелектуальним регулятором згорянняLambdaProControl. Вінзабезпечуєоптимальний режим спалювання газу.

 • Конденсаційний котел з розширенимдіапазономпотужностей: 13 – 100, 125, 150 кВт та до 900 кВт як багатокотлова установка
 • Настіннийгазовийконденсатний котел в одно- й двоконтурномувиконанні.
 • Нормативний ККД: до 98% (Hs) / 109% (Hi).
 • Широкий діапазонмодуляції 1:4.
 • ТеплообмінникInox-Radial з нержавійноїсталі:
  – самоочистка гладких поверхоньізвисокоякісноїсталі потоком відхіднихгазів і конденсату зісталоюорієнтацією
  – високакорозійнастійкістьзавдякивикористаннювисокоякісноїнержавійноїсталі 1.4571
 • Модульованийциліндричний пальник MatriXвласноїрозробки і власноговиробництва
 • Комфортнеприготуваннягарячої води – всідвоконтурніконденсаційнікотлиоснащеніфункцієюготовності
 • Регулятор згорянняLambdaProControl:
  – не потрібназаміна форсунок при зміні виду газу
  – постійновисокий ККД навіть при коливаннях складу газу й тискуповітря
  – постійнонизькіпоказникишкідливихвикидів
  – низькийрівень шуму при спалюванніпаливазавдякинизькійшвидкостіобертання вентилятора